Συνέδρια

Monday, November 14, 2016

Πόλεις της Κύπρου
ΙΙΙ. Λάρνακα

Εργασία σε θεματική σχετικά με την αλυκή και το παλιό υδραγωγείο της Λάρνακας (στα πλαίσια της διαφοροποίησης εργασίας και με την ευκαιρία εκπαιδευτικής επίσκεψης).

Πηγές και διαδραστική εργασία σε Η/Υ εδώ.

Φύλλα εργασίας:


No comments:

Post a Comment