Συνέδρια

Sunday, November 20, 2016

Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία - Kidspiration

Με αφορμή ενότητες που διαπραγματευθήκαμε, με βάση το βιβλίο της Γλώσσας Β' δημοτικού, εργαστήκαμε και στον Η/Υ, στο πρόγραμμα kidspiration. Συγκεκριμένα, με το τέλος της Α' ενότητας, εργαστήκαμε στα μέσα μεταφοράς, ενώ με αφορμή την 9η ενότητα, συγκεντρώσαμε τις παρατηρήσεις μας από επίσκεψη στο δασάκι του χωριού μας. Επίσης, με αφορμή τη διαπραγμάτευση ενότητας για την ενέργεια στα πλαίσια του προγράμματος "Οικολογικά Σχολεία", δημιουργήσαμε αντίστοιχη ομαδοποίηση πληροφοριών για τον Αίολο.

No comments:

Post a Comment