Συνέδρια

Monday, November 14, 2016

Γεωργική παραγωγή στην Κύπρο
Κτηνοτροφία στην Κύπρο: παρελθόν - παρόν

Με την εργασία μας για τη Λεμεσό γνωρίσαμε και την περιοχή κουμανδαρίας. Με αφορμή αυτό, συνεχίσαμε για τη γεωργική παραγωγή της Κύπρου.  Ανάμεσα σε άλλα, χρησιμοποιήσαμε γραφικές παραστάσεις και ήρθαμε σε επαφή με μέσα γεωργικής καλλιέργειας του χθες και του σήμερα.


Φύλλα εργασίας:

Ολοκληρώσαμε την ενότητα με κάποιες εργασίες για την κτηνοτροφία στην Κύπρο, του χθες και του σήμερα.


No comments:

Post a Comment