Συνέδρια

Monday, November 14, 2016

Νυχτώνει


Εργαζόμαστε με τη βοήθεια του Η/Υ και διαδραστικών παρουσιάσεων. Η προβολή γίνεται στην ολομέλεια με τη χρήση βιντεοπροβολέα.
Παρουσιάζεται η εικόνα του βιβλίου για συζήτηση, το κείμενο του βιβλίου για ανάγνωση, αλλά και για αναγνωστικά παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:
  • παιχνίδια για εντοπισμό και αναγνώριση του υπό έμφαση γράμματος
  • εντοπισμός και αναγνώριση συλλαβών
  • διαφοροποίηση προτάσεων του κειμένου του εγχειριδίου
  • παιχνίδι επέκτασης "Τα ψώνια της γιαγιάς": επιλέγω τις σωστές συλλαβές, τις βάζω στη σωστή σειρά, ώστε να αναπαραστήσω με λέξη την εικόνα και να βρω τα ψώνια της γιαγιάς. Το παιχνίδι συνδυάζει στοιχεία διαθεματικότητας, αφού περιλαμβάνονται μαθηματικό παιχνίδι (αναγνώριση νομισμάτων, μέτρηση).
  • παιχνίδι επιχειρηματολογίας: η νεράιδα επιλέγει μια συλλαβή και μας ρωτά γιατί δεν την επιλέξαμε.
Κάτι τέτοιο βοηθά όλα τα παιδιά, πόσο μάλλον τα παιδιά των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική, αφού εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους στη βάση θεματικής (τρόφιμα - νομισματικό σύστημα). 
Τη διαδραστική παρουσίαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
Μπορεί με κάποιο σύστημα που θα συναποφασιστεί ή θα κρίνει ο/η εκπαιδευτικός, παιδιά να χειρίζονται το ποντίκι για την εναλλαγή των διαφανειών. Προσωπικά το έχω χρησιμοποιήσει και είδα ότι είχε αρέσει πολύ.

Το πλάνο εργασίας:
Ενδεικτικά φύλλα εργασίας:


No comments:

Post a Comment