Συνέδρια

Friday, November 11, 2016

Πολυτεχνείο - Δημοκρατία - Δικτατορία

Οι έννοιες δημοκρατία - δικτατορία μπορεί να είναι δύσκολες για να τις αντιληφθούν μικρά παιδιά. Έχω χρησιμοποιήσει το παραμύθι της Κωνσταντίνας Αρμενιακου " Η κυρά Δημοκρατία" και έχω δει πως τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πολύ καλά.
Παρακολουθήσαμε σχετικό βίντεο και συζητήσαμε τον πίνακα του Α. Τάσσου " Αγωνιστές στο Πολυτεχνείο". Στη συνέχεια, πήραμε σε φάκελο φωτοτυπία του πίνακα κομμένη σε λωρίδες. Έπρεπε να τις βάλουμε σε σειρά, έτσι ώστε να τον ανασυνθέσουμε και γράψαμε το δικό μας μήνυμα.

Το βίντεο:


Φύλλα εργασίας:Δείγμα δημιουργικής εργασίας με βάση το παραμύθι, για διάκριση των εννοιών :


No comments:

Post a Comment