Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Ενότητα: Χειμώνας!

Σ' αυτή την ενότητα εργαστήκαμε λίγο διαφορετικά! Αφού διαβάσαμε σχετικό ποίημα ("Ο χιονάνθρωπος", Έλλη Αλεξίου), είδαμε σχετικές εικόνες και συζητήσαμε, εργαστήκαμε σε δραστηριότητες που στόχο είχαν τον εντοπισμό σύνθετων λέξεων και την ανάλυσή τους, σε ασκήσεις ορθογραφίας μέσα από οικογένειες λέξεων, σε ασκήσεις εμπλουτισμού λεξιλογίου και παραγωγής λόγου. Σ' αυτό το σημείο χρησιμοποίησα το πρόγραμμα ZooBurst.

Είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει τρισδιάστατο βιβλίο τύπου pop - up με εισαγωγή εικόνων και κειμένου. Έτσι, είχα ετοιμάσει από πριν τις εικόνες στη βάση του ποιήματος, αλλά και της συζήτησης που προϋπήρξε. Χρησιμοποίησα τα παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε με το χιόνι και τι γίνεται όταν βγει ο ήλιος και έρθει η άνοιξη.

Στη συνέχεια έθεσα τη βασική πρόταση και τις βασικές στροφές με κενά. Αρχικά τα παιδιά έπρεπε να διαβάσουν και να αναφέρουν τι θα μπορούσε να ταιριάζει στα κενά. Τις λέξεις τις συμπλήρωνα εγώ στον Η/Υ, συζητώντας μαζί τους ορθογραφικούς κανόνες υπό έμφαση (χειμώνας, κρύο, παγωνιά, φανταστικό, παιδιά, παιχνίδι, παίζω, χιονόμπαλες, χιονάνθρωπος, ήλιος). Υποδυθήκαμε τα παιδιά στις εικόνες και αλλάξαμε την πρώτη στροφή του ποιήματος, έτσι ώστε να ταιριάζει με τις εικόνες. Ολοκληρώσαμε τις δραστηριότητες "δίνοντας φωνή" στον ήλιο και στο χιονάνθρωπο. Χωριστήκαμε στις αντίστοιχες ομάδες και τα παιδιά έθεσαν την άποψή τους. Ταυτόχρονα τη σημείωνα στον Η/Υ. Ακολούθησε ανάγνωση, διορθώσαμε ή και συμπληρώσαμε ό,τι θέλαμε για να μας αρέσει περισσότερο και στη συνέχεια εργαστήκαμε σε φύλλα εργασίας.

Η εργασία μας στο πρόγραμμα εδώ.
Τα φύλλα εργασίας:No comments:

Post a Comment