Συνέδρια

Sunday, November 20, 2016

Ανακύκλωση

Θεματική ενότητα: Ανακύκλωση

Υλικά: ανακυκλώσιμα υλικά

Στα πλαίσια διαθεματικής προσέγγισης, αξιοποιήσαμε ανακυκλώσιμα υλικά και δημιουργήσαμε. Επίσης, αναπαραστήσαμε στο χαρτί ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με ομάδες από ανακυκλώσιμα υλικά.

Δημιουργίες μας (Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού, Σχ. χρονιά: 2012 - 2013):

No comments:

Post a Comment