Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Ενότητα: Στη Χωχαρούπα


Εργαστήκαμε με τη σχετική ενότητα του βιβλίου, την οποία και επεκτείναμε. Συζητήσαμε θέσεις και αντιθέσεις, εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας, εντοπίσαμε τη θέση και χρήση των επιθέτων στην πρόταση και επικεντρωθήκαμε στην παραγωγή λόγου (περιγραφή και δημιουργική γραφή - γρίφοι).

Χρησιμοποιήσαμε διαδραστική παρουσίαση, την οποία είχα χρησιμοποιήσει σε παλαιότερο στάδιο, αφού οι στόχοι ήταν οι ίδιοι. Το λεξιλόγιο στο οποίο επικεντρωθήκαμε (βασικό και ανώτερο) ήταν επικεντρωμένο στις ανάγκες και τη γνωστική και πολιτισμική υπόσταση των παιδιών.

Διαδραστική παρουσίαση εδώ.

Περισσότερα για το πώς επεξεργάστηκα αυτή την ενότητα εδώ.

Φύλλα εργασίας:

Εργασίες μας:


No comments:

Post a Comment