Συνέδρια

Friday, November 11, 2016

Κατεχόμενη Κύπρος

Με την ευκαιρία της εβδομάδας "Δεν ξεχνώ", εργαστήκαμε σε ενότητα για την Τουρκική εισβολή.

Εργαστήκαμε τόσο στην ολομέλεια, όσο και σε ομάδες στον Η/Υ. Επιδιώκεται η εξοικείωση με βασικές έννοιες και γεγονότα και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Τη διαδραστική παρουσίαση στην οποία εργάστηκαν τα παιδιά μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Φύλλα εργασίας:

Στα πλαίσια της διαφοροποίησης εργασίας, δεν εργάστηκαν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Όταν υπάρχει περιορισμένη γνώση της Ελληνικής, επιστρατεύτηκε το πρόγραμμα Movie Maker. Συγκεκριμένα, υπήρχαν στο USB σε φάκελο οι φωτογραφίες και οι διαφάνειες με τους τίτλους. Έπρεπε να εισαχθούν με τη σωστή χρονική σειρά (στη βάση της πιο πάνω παρουσίασης) και να ολοκληρωθεί το βίντεο με την εισαγωγή κίνησης. Τη μουσική την πρόσθεσα εγώ, χρησιμοποιώντας κομμάτι χωρίς πρόβλημα με δικαιώματα.

Τελικό αποτέλεσμα το πιο κάτω βίντεο.


Αντί δελτίου εξόδου: τα παιδιά πήραν στα χέρια τους φάκελο με αντίτυπα φωτογραφιών από την Τουρκική εισβολή και χαρτί Α3.

Στόχος ήταν να συνεργαστούν στις ομάδες τους και να σειροθετήσουν τις εικόνες σε λογική σειρά, να γράψουν επεξηγηματικές λεζάντες στις οποίες να χρησιμοποιήσουν το υπό έμφαση λεξιλόγιο (απόβαση, προέλαση, επέλαση, αιχμάλωτοι, πρόσφυγες, αγνοούμενοι) και να δημιουργήσουν το άλμπουμ της Τουρκικής εισβολής.
No comments:

Post a Comment