Συνέδρια

Monday, November 14, 2016

Θέατρο σκιών


Αφού είχαμε μελετήσει την εικόνα του βιβλίου, συζητήσαμε τα στοιχεία που περιλαμβάνει η αφίσα για την παράσταση. Έτσι, δημιουργήσαμε τη δική μας ... βάζοντας την προσωπική μας σφραγίδα.

Το κάθε παιδί έδινε στον Καραγκιόζη το ρόλο που ήθελε. Διαμόρφωνε εικαστικά την εικόνα του Καραγκιόζη ώστε να ταιριάζει στο ρόλο και τη συμπλήρωνε. Στα δύο κουτιά που βρίσκονται στο πάνω μέρος έγραφε με κεφαλαία ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ, προσέχοντας ώστε τα γράμματα να εφάπτονται στις γραμμές. Συμπλήρωνε τα κενά και τις λέξεις. Όπου χρειαζόταν βοήθεια κάποιο παιδί, χρησιμοποιούσε το ατομικό του αλφαβητάριο ή εξατομικευμένη βοήθεια.


Το φύλλο εργασίας "Ο Καραγκιόζης θαλασσόλυκος" μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κειμενοκατασκευή, αλλά και για γραφή προτάσεων. Συγκεκριμένα, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν το καράβι, να σχεδιάσουν τον Καραγκιόζη, να κόψουν και να κολλήσουν σ' αυτό τις εικόνες και τις λέξεις και να γράψουν πρόταση ή προτάσεις. Επίσης, μπορούν να το κολλήσουν αυτούσιο και να ζωγραφίσουν τον Καραγκιόζη θαλασσόλυκο με ό,τι άλλο νομίζουν πως θα είχε μαζί του και γράφοντας λέξεις και προτάσεις.

Το ποίημα για το θηρίο βασίζεται στο βιβλίο "Αλφαβητάρι με γλωσσοδέτες" (Ευγένιος Τριβιζάς). Εκτός από ανάγνωση, επεξεργασία στο μηχανισμό, χρησιμοποιείται και εξάσκηση στην οικογένεια της λέξης "Θάλασσα" (λεξιλόγιο - ορθογραφία).

Εργαστήκαμε σε συμπλήρωση προτάσεων στη βάση εικονόλεξων. Συγκεκριμένα, μέσω προβολής στην ολομέλεια της τάξης, βάζαμε τις συλλαβές στη σειρά ώστε να φτιάξουμε τη λέξη που έλειπε από την πρόταση που διαβάζαμε. Κάτι τέτοιο βοηθά όλα τα παιδιά, πόσο μάλλον τα παιδιά των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική, αφού εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται τη δομή της απλής πρότασης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πιο πάνω διαδραστική παρουσίαση εξάσκησης που χρησιμοποιήσαμε.

Ως δραστηριότητα αγκυροβολίας, τα παιδιά διάλεγαν τι θα ήθελαν να δώσουν στον Καραγκιόζη και έγραφαν στο τετράδιό τους πρόταση/ προτάσεις, με το αντίστοιχο σχέδιο. Αυτό εξυπηρετεί τον εκπαιδευτικό στο να αξιολογήσει το επίπεδο κατανόησης, εμπλουτισμού λεξιλογίου, αλλά και συνδυασμού ματιού - χεριού, αφού η λέξη "Καραγκιόζης" ήταν προς αντιγραφή. Επίσης, τα παιδιά εξασκούνται σε όλα όσα πρέπει να προσέξουν στη συγγραφή πρότασης (ξεκινώ με κεφαλαίο, αφήνω χώρο ανάμεσα στις λέξεις, βάζω τελεία).

Φύλλα εργασίας:
Εργασίες μας:

No comments:

Post a Comment