Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Η βασική λέξη "Είναι"
Δημιουργώ λεξο -  παιχνίδι 

Το βασικό ρήμα "είναι" δε θα μπορούσε να λείπει από την παρέα μας! Φτιάξαμε ένα παιχνίδι τύπου αντίστροφου ταμπού. Δόθηκαν καρτέλες στις οποίες έπρεπε να συμπληρωθεί η ερώτηση "Τι είναι;" και να απαντηθεί στη βάση της εικόνας ("Είναι μια γάτα"). Στη συνέχεια κόπηκαν, διπλώθηκαν και παίξαμε το παιχνίδι. Τα παιδιά έπρεπε να περιγράψουν αυτό που βλέπουν και ο παίκτης να το μαντέψει. Εργαστήκαμε σε παραγωγή λόγου, σε εμπλουτισμό λεξιλογίου και στη σωστή χρήση άρθρων. Σταθήκαμε σε σημεία στίξης (τελεία, ερωτηματικό) και στη χρήση του κεφαλαίου γράμματος στην αρχή της πρότασης και ερώτησης.


No comments:

Post a Comment