Συνέδρια

Friday, November 11, 2016

Η Μακεδονία μια νέα Ελληνική δύναμη
Μ. Αλέξανδρος

Ι. Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη.

Φτιάξαμε ένα "βιογραφικό" για το βασιλιά Φίλιππο και ακονίσαμε το μυαλό μας σε ερωτήσεις κρίσεως.

ΙΙ. Μέγας Αλέξανδρος

Τα κεφάλαια που αφορούν το Μ. Αλέξανδρο τα είδαμε σαν μια ενότητα. Είδαμε σχετική ταινία και  εργαστήκαμε ανάλογα και σε φύλλα εργασίας.

Δώσαμε έμφαση στο Μ. Αλέξανδρο ως προσωπικότητα και σε στοιχεία της εκστρατείας του.

Στη συγκεκριμένη ταινία όταν κάτι δεν είναι απόλυτα ακριβές, αναγράφεται. Συζητήσαμε πως όταν παρακολουθούμε μια ταινία, δεν είναι απαραίτητο όσα παρουσιάζονται να είναι ιστορικά ακριβή και αληθή.

Ο σύνδεσμος εδώ:


Φύλλα εργασίας:


No comments:

Post a Comment