Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Ενότητα: Παιχνίδια των παιδιών

Είδαμε και διαβάσαμε για τα παιχνίδια των παιδιών ανά τον κόσμο. Διαλέξαμε τη φωτογραφία με τα παιχνίδια που μας άρεσαν και την περιγράψαμε. Για την περιγραφή χρησιμοποιήσαμε άξονες που είχαν εξαχθεί κατά τη συζήτηση. Τέλος, σχεδιάσαμε και περιγράψαμε το δικό μας αγαπημένο παιχνίδι.
Φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.Οι εργασίες μας:
Αφού ασχοληθήκαμε με τα παιχνίδια, εργαστήκαμε με οικογένειες λέξεων του αι: παιδί, παιχνίδι, καιρός, σφαίρα.

No comments:

Post a Comment