Συνέδρια

Monday, November 14, 2016

Πόλεις της Κύπρου
ΙΙ. Λεμεσός - Η βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη της Κύπρου


Μετά τη Λευκωσία, προχωρήσαμε στη "συμπρωτεύουσα", τη Λεμεσό. 
Η παρουσίαση στον Η/Υ εδώ. Η διαδραστικότητα σ' αυτή την παρουσίαση είναι περιορισμένη.
Ως δραστηριότητα αγκυροβολίας, τα παιδιά δημιούργησαν κολλάζ για τη Λεμεσό.

Τα φύλλα εργασίας:Συνδυάσαμε τη Λεμεσό, ως βιομηχανικό κέντρο της Κύπρου, με το αντίστοιχο κεφάλαιο για τη βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη της Κύπρου. Οι ερωτήσεις κρίσεως μας δυσκόλεψαν αρκετά.

Η  διαδραστική παρουσίαση στον Η/Υ εδώ.

Φύλλα εργασίας:


No comments:

Post a Comment