Συνέδρια

Wednesday, November 9, 2016

Γεωμετρική εποχή: Λόγοι μετανάστευσης των πληθυσμών

Για να εντοπίσουμε τους λόγους μετανάστευσης των πληθυσμών, μετά από συζήτηση στην ολομέλεια παίξαμε το παιχνίδι "διάδρομος σκέψης". Χωριστήκαμε σε 2 ομάδες. Τα παιδιά στάθηκαν το ένα απέναντι στο άλλο. Η μια ομάδα ήταν η ομάδα που υποστήριζε τη μετανάστευση και η άλλη το αντίθετο. Ένα παιδί πήρε το ρόλο του αναποφάσιστου. Η κάθε ομάδα έπρεπε να τον πείσει με επιχειρήματα, τα οποία και καταγράψαμε! Έτσι, οργανώθηκε και το εποπτικό υλικό!No comments:

Post a Comment