Συνέδρια

Wednesday, November 9, 2016

Αρχαϊκή εποχή: Τέχνη και γράμματα


Εργαστήκαμε στον Η/Υ σε διαδραστική παρουσίαση και σε φύλλα εργασίας!

Η διαδραστική εργασία στην οποία εργάστηκαν τα παιδιά υπάρχει εδώ. Μπορείτε να την προεπισκοπήσετε σε μορφή slide share:Τα φύλλα εργασίας:


Και έφθασε η ώρα για μια επανάληψη....

 Δημιουργήσαμε κολλάζ! Κάθε ομάδα είχε στη διάθεσή της τις πληροφορίες / λεζάντες και εικόνες κομμένες σε φάκελο. Πήρε τα 2 Α3 χαρτιά διαφορετικού χρώματος για την κάθε εποχή. Τα παιδιά έπρεπε να συνεργαστούν ώστε να διαχωρίσουν εικόνες - πληροφορίες ανάλογα με την εποχή και να τις συνθέσουν στο κατάλληλο χαρτί.


Ό,τι χρειαστείτε, θα το βρείτε εδώ ...No comments:

Post a Comment