Συνέδρια

Friday, November 11, 2016

Εξαστισμός και τη μετανάστευση


Συνδυάσαμε την Τουρκική Εισβολή με την ενότητα για τον εξαστισμό και τη μετανάστευση. Βρήκα μια θαυμάσια ευκαιρία για να εργαστούμε και σε κάτι διαφορετικό, στις γραφικές παραστάσεις. Αφού συζητήσαμε το ραβδόγραμμα και την πίτα, κατασκευάσαμε και τρισδιάστατη γραφική παράσταση για να δείξουμε τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού και την αύξηση του αστικού.

Βρήκα την ιδέα για την τρισδιάστατη γραφική παράσταση εδώ:
Η διαδραστική παρουσίαση στον Η/Υ εδώ.

Φύλλα εργασίας:Οι δημιουργίες μας: τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις
No comments:

Post a Comment