Συνέδρια

Wednesday, November 9, 2016

Γεωμετρική εποχή: τέχνες και γράμματα


Στο κεφάλαιο για την τέχνη και τα γράμματα κατά τη γεωμετρική εποχή, τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες, χρησιμοποιώντας το βιβλίο τους και παράλληλα με διαδραστικό παιχνίδι στον Η/Υ. Το φύλλο εργασίας βοηθούσε στην οργάνωση της σκέψης!


Το διαδραστικό παιχνίδι και φύλλο εργασίας εδώ! 
Και φυσικά, πώς μπορούσαμε να μη δημιουργήσουμε!
Δημιουργήσαμε τόσο με πηλό, όσο και στο χαρτί! Στις δημιουργίες με πηλό, χαράξαμε με ξυλάκι.

 


No comments:

Post a Comment