Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Ενότητα: Ημερολόγιο

Σε μια άλλη ενότητα, συνδυάσαμε την ώρα με το ημερολόγιο. Χωρίσαμε τη μέρα σε 4 χρονικές περιόδους: πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Συζητήσαμε και δείξαμε σε ρολόι μια χαρακτηριστική ώρα της ζωής μας για κάθε περίοδο (π.χ. η ώρα που ξυπνάμε το πρωί). Καταγράψαμε τι κάνουμε αυτές τις περιόδους. Χρωματίσαμε το ρολόι, κόψαμε τόσο το ρολόι όσο και το σημείωμά μας, τα κολλήσαμε σε άδειο κουτί και δημιουργήσαμε ένα τρισδιάστατο ρολόι.

Εργαστήκαμε στα ρήματα με κατάληξη σε -αι, μέσα από το σπίτι του -αι. Χρησιμοποιήσαμε ρήματα που μας δείχνουν τι κάνουμε καθημερινά. Εργαστήκαμε σε δραστηριότητες γραμματικής - ορθογραφίας και παραγωγής λόγου.


Φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήσαμε για το αι:

No comments:

Post a Comment