Συνέδρια

Thursday, November 24, 2016

Περί νομοτυπίας ...

Στην προηγούμενη ανάρτηση σχετικά με την άδεια που οφείλει η δημόσια υπηρεσία να παραχωρεί για πραγματοποίηση "χειρουργικής επέμβασης", είχα θίξει διάφορα σημεία. Αυτή την ανάρτηση μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.


Σ' αυτή την ανάρτηση θα προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Τι γίνεται όταν ολοκληρωθούν οι "χειρουργικές επεμβάσεις" και η "προϋπόθεση" που τίθεται από την αρχή, υλοποιείται.

Συγκεκριμένα, στη δική μου περίπτωση ήταν "Εγκρίνεται με απολαβές (σε έντυπο άδειας απουσίας) (25 μέρες) νοουμένου ότι θα προσκομίσει τις απαραίτητες βεβαιώσεις η άδειά της (α) θα παραχωρηθεί με απολαβές και (β) θα μετατραπεί σε άδεια απουσίας''.
Σημειώνω πως είχα καταθέσει ιατρική γνωμάτευση. Ο νόμος ορίζει όπως, "η περίοδος απουσίας υπαλλήλου στο εξωτερικό για λόγους ασθένειας, υπολογίζεται με βάση τις ίδιες πρόνοιες που εφαρμόζονται για άδεια ασθενείας στην Κύπρο", ενώ σημειώνεται πως "άδεια ασθενείας σε εκπαιδευτικό λειτουργό παραχωρείται μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού ασθένειας που εκδίδεται από Ιατρικό Λειτουργό". Η νομολογία εδώ.

Σημειώνω επίσης και αυτό: "Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης έχει αμφιβολία ως προς την αντικειμενικότητα του πιστοποιητικού ασθένειας που εκδίδεται, παραπέμπει το θέμα στο Υπουργείο Υγείας το οποίο και μεριμνά για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για διερεύνηση του θέματος". Στη δική μου περίπτωση, ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πώς εξηγείται ο πιο πάνω χειρισμός;

Οι "επεμβάσεις" πραγματοποιήθηκαν και κατέθεσα τις ιατρικές γνωματεύσεις. Ποτέ δεν μου είχε γίνει μισθολογική αποκοπή. Πέρασα από ιατροσυμβούλιο, αφού ξεπεράστηκε κατά λίγες μέρες το όριο που ορίζει ο νόμος για "άδεια ασθενείας", λόγω των δύο "χειρουργικών επεμβάσεων". Η κρίση του ήταν θετική (έγκριση) και πάλι δεν μου έγινε καμία μισθολογική αποκοπή. Τα δελτία από το λογιστήριο της δημοκρατίας το επιβεβαιώνουν.

Στα χέρια μου δεν έχω πάρει κανένα έγγραφο. Έχω μόνο έντυπο άδειας απουσίας για 2 "χειρουργικές επεμβάσεις", οι οποίες έχουν περάσει έγκριση ιατροσυμβουλίου και για τις οποίες δεν μου έγινε καμία μισθολογική αποκοπή. Διερωτώμαι: πώς δίνεται άδεια απουσίας 25 ημερών (έναντι 12 του κανονισμού) με γραπτή δέσμευση πως θα "μετατραπεί" η άδεια απουσίας σε άδεια ασθενείας; 

Διάφορα θέματα προκύπτουν:

-Πώς είναι δυνατόν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να δέχονται χειρισμό γνωματεύσεων των μελών τους με τέτοιο τρόπο;

-Το ζήτημα δεν είναι απλά ένα έντυπο. Ο πυρήνας αφορά τον όλο χειρισμό και τα ρητά και υπόρρητα μηνύματα που αυτός στέλνει. Σημειώνω τη βασική αρχή πως καθένας είναι αθώος μέχρι αποδείξεως ενοχής και όχι το αντίθετο.

-Όταν ένας υφιστάμενος καταθέτει προφορικώς και γραπτώς τα ζητήματα και δεν λαμβάνει απάντηση, τίθεται επίσης ζήτημα ηθικό, νομικό και διοικητικό. Κάτι τέτοιο μπορεί να επαναληφθεί και με αποτέλεσμα το όποιο "ατύχημα" * .Σημειώνω εδώ κάποια άρθρα του Συντάγματος, για να υποδείξω ακριβώς τα λεγόμενά μου:

Άρθρο 8: "Ουδείς υποβάλλεται εις βασανιστήρια ή εις απάθρωπον ή ταπεινωτικήν τιμωρίαν ή μεταχείρισιν".
Άρθρο 11: "Έκαστος έχει δικαίωμα ελευθερίας και προσωπικής ασφαλείας"
Όταν οι πράξεις λειτουργούν αντιθετικά σε όσα τίθενται στις ιατρικές γνωματεύσεις, ή απορρέουν απ' αυτές, τότε τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια.

Κάποιες σκέψεις και προβληματισμοί που αφορούν ένα θέμα το οποίο έχει ποικίλες και δυσμενέστατες συνέπειες στη ζωή και που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Ακόμη και να μην συμβεί (κάτι που απεύχομαι), τότε απλά σημαίνει πως η πιο πάνω καλειδοσκοπική οπτική,  στόχευσε σε συγκεκριμένο άτομο, για λόγους που καμία σχέση δεν έχουν με την όποια γνωμάτευση, την όποια "επέμβαση", ή τους όποιους λόγους αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και ικανότητες, την επάρκεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα αυτού, ή του όποιου ιατρού και που έχουν δυσμενέστατες συνέπειες στη ζωή, αλλά και την αξιοπιστία! Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, ή να παραβλεφθεί.


____________________________

* Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ.

 Σχετικά με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν ατυχήματα στο χώρο του σχολείου, βλέπε ιστοσελίδα δικηγορικού συλλόγου Κύπρου: http://www.cylaw.org .

Ειδικότερα και ενδεικτικά αναφέρονται: (i) Βαλανίδης Χρίστος ν. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (2007) 1 Α.Α.Δ. 801

(
ii) Παυλίνα Χρυσοστόμου ν. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εκ μέρους του

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτική Έφεση Αρ.
350/09, 14/10/2014