Συνέδρια

Friday, November 18, 2016

Οδική Ασφάλεια


Με αφορμή την επίσκεψή μας στο πάρκο οδικής κυκλοφορίας γράψαμε συμβουλές σχετικά με την οδική ασφάλεια μέσα από σχετικές αφίσες. Επίσης, ερευνήσαμε στο διαδίκτυο, εντοπίσαμε σήματα και σημειώσαμε τη σημασία τους (εργασία στον Η/Υ).
Μέσα από αυτή την ενότητα, εξασκηθήκαμε στις εγκλίσεις.

Η εργασία μας στον Η/Υ:
Οι αφίσες μας:

No comments:

Post a Comment