Συνέδρια

Friday, November 11, 2016

Πελοποννησιακός πόλεμος

Συνεχίσαμε εργαζόμενοι στα κεφάλαια για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Τα είδαμε συνδυαστικά, αφού στόχος είναι να αντιληφθούμε την έννοια '' εμφύλιος πόλεμος'' ανάμεσα στις δύο πόλεις - σημεία αναφοράς: την Αθήνα και τη Σπάρτη και κατά συνέπεια της Αθηναϊκής και Πελοποννησιακής συμμαχίας.

Μια μεταφορά που είχαμε χρησιμοποιήσει και σε παλαιότερο σημείο (στους Περσικούς πολέμους, όταν Αθήνα και Σπάρτη αντιμετώπισαν ενωμένες τους Πέρσες) ήταν η δέσμη με τα ξύλα. Τι σπάει πιο εύκολα; Ένα ξυλάκι μόνο του ή μια δέσμη από ξύλα;

Σε αυτή την ενότητα, τα παιδιά κλήθηκαν να κατανοήσουν σχεδιαγράμματα και να τα μετατρέψουν σε κείμενο και το αντίθετο,  να διαχωρίσουν αιτία από την αφορμή, να αναλύσουν τη λέξη "εμφύλιος'' ώστε να αντιληφθούν και τις συνέπειες και να κρίνουν ενέργειες των Σπαρτιατών, αλλά και τους όρους της ειρήνης.

Αυτό εξυπηρετεί τα επόμενα κεφάλαια, τα οποία και πάλι συνδυαστικά θα τα δούμε και όχι σημείο προς σημείο. Συγκεκριμένα, εξυπηρετεί στη σύνδεση με την ανάδειξη της Μακεδονίας ως νέας δύναμης.
Η διαδραστική παρουσίαση εδώ.

Φύλλα εργασίας:


No comments:

Post a Comment