Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Ξεκινώντας μια καινούρια σχολική χρονιά

Εισαγωγικές δραστηριότητες

Ξεκινήσαμε με δραστηριότητες επανάληψης. Μία από αυτές ήταν επανάληψη με κάρτες της αλφαβήτας. Μία άλλη ήταν παιχνίδι με ζάρι. Στις πλευρές του ζαριού σημείωσα κάποιες λέξεις όπου τα παιδιά θα έθεταν τις απόψεις τους. Άφησα μια πλευρά για ελεύθερο θέμα. Η γενικότερη ομπρέλα των θεμάτων ήταν "Τα αγαπημένα μου". Στη συνέχεια σημειώσαμε τις προτάσεις μας.

No comments:

Post a Comment