Συνέδρια

Wednesday, November 9, 2016

Ρινόκερος και Ιπποπόταμος - Ιστορίες
Συνδυάζοντας και επεκτείνοντας κείμενα από το σχολικό εγχειρίδιο

Στην πιο κάτω παρουσίαση, καταγράφεται ο τρόπος που εργαστήκαμε, ενδεικτικές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας και δείγματα εργασιών.

Η διαδραστική παρουσίαση που χρησιμοποιήσαμε στην ολομέλεια εδώ. Υπάρχουν δραστηριότητες ανάγνωσης (ανάγνωση κειμένου, το παιχνίδι του Λούκυ Λουκ: αναγνώριση και εντοπισμός συλλαβών), δημιουργία λέξης με συλλαβές, συμπλήρωση συλλαβών σε λέξεις.No comments:

Post a Comment