Συνέδρια

Monday, November 14, 2016

Υδάτινοι πόροι της Κύπρου

Στα πλαίσια της εργασίας μας για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, είχαμε εντοπίσει στο χάρτη 2 ποταμούς. Έτσι, κάναμε μια στάση, ώστε να ενημερωθούμε για το υδάτινους πόρους της Κύπρου.


Γνωρίσαμε καινούριους όρους, τους οποίους προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τόσο με φωτογραφίες, εικόνες και σχεδιαγράμματα, όσο και μέσω ετυμολογίας. Κληθήκαμε να προτείνουμε και τρόπους εξοικονόμησης νερού. Οι εικόνες γι' αυτό είναι από ενημερωτικό έντυπο που είχε διανεμηθεί στο παρελθόν στα σχολεία.Οι προτάσεις για εξοικονόμηση νερού συμπληρώνονται στον Η/Υ  αφού η κάθε ομάδα εργάζεται στο δικό της USB, ή σε φύλλα εργασίας.

Η διαδραστική εργασία στον Η/Υ εδώ.

Φύλλα εργασίας:

Με αφορμή την πιο πάνω εργασία, προσπαθήσαμε να μοντελοποιήσουμε την πορεία του νερού δείχνοντας τις πηγές, την κυρίως ροή, τους παραπόταμους, τις εκβολές και παράλληλα τα διάφορα υψόμετρα.
Χρησιμοποιήσαμε πολύ χοντρό χαρτόνι, εφημερίδες, αυτοκόλλητη ταινία, γυψόγαζα και μπογιές.
Αν επιλέξετε να υιοθετήσετε αυτή την εργασία, μπορείτε να την αφήσετε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ώστε να κλείσει δημιουργικά (εμείς αυτό κάναμε). Φυσικά, για την επιλογή μας έπαιξε ρόλο προγραμματισμένη επίσκεψη στην αλυκή Λάρνακας και περίπατος στο τοπικό μονοπάτι της φύσης.

Οι εργασίες μας:

No comments:

Post a Comment