Συνέδρια

Saturday, October 22, 2016

Unit 3: Feelings - Colors
Στην πιο κάτω διαδραστική παρουσίαση, υπάρχει ως ήρωας ο ινδιάνος. Σε κάθε διαφάνεια, το σήμα καπνού έχει διαφορετικό χρώμα, το οποίο τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα και σε Α' - Β' τάξη.

Η παρουσίαση εδώ.Κινητικό - χορευτικό παιχνίδι  "Shake it off"

Στην πιο κάτω διαδραστική παρουσίαση, εμφανίζεται το χρώμα και 2 επιλογές. Με επιλογή του αντίστοιχου τραγουδιού, τα παιδιά καλούνται χορεύοντας, να "διώξουν" με τα χέρια τους τη λάθος επιλογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε Α' - Β' τάξη.

Η παρουσίαση εδώ.


Η χρήση του σε Α' τάξη εδώ.


Εποπτικό υλικό - προσθήκη διαδραστικότητας σε επιλεγμένες δραστηριότητες του βιβλίου των Αγγλικών της Γ' τάξης

Στην πιο κάτω παρουσίαση, υπάρχει εποπτικό υλικό για τα αισθήματα και τα χρώματα. Παράλληλα, υπάρχουν διαδραστικές ασκήσεις (επιλογής), καθώς και προσθήκη διαδραστικότητας σε επιλεγμένες ασκήσεις του βιβλίου των Αγγλικών της Γ' τάξης.

Η παρουσίαση εδώ.
No comments:

Post a Comment