Συνέδρια

Saturday, October 22, 2016

Unit 2: What is it?

Περιλαμβάνεται παιχνίδι στον Η/Υ, για την ολομέλεια. Τα παιδιά μπορεί να συμμετέχουν προφορικά, με καρτέλες (πράσινη - κόκκινη, για το σωστό - λάθος), ή ακόμη και στα πινακάκια τους, σημειώνοντας τις λέξεις κάθε φορά.


No comments:

Post a Comment