Συνέδρια

Friday, October 14, 2016

Παίζοντας με τις Μονάδες - Δεκάδες - Εκατοντάδες
Δημιουργώντας και συγκρίνοντας αριθμούς

Μια προτεινόμενη δραστηριότητα, αφορά ομαδικό παιχνίδι εξάσκησης. Συγκεκριμένα, το κάθε παιδί ρίχνει μία φορά το κάθε ζάρι. Κάθε ζάρι αντιστοιχεί στις μονάδες - δεκάδες - εκατοντάδες, αντίστοιχα. Σημειώνει στον πίνακά του, στη σωστή στήλη, τον αριθμό που έχει φέρει κάθε φορά. Όταν σχηματίσει τον τριψήφιο αριθμό, παίρνει σειρά το επόμενο παιδί. Όταν και αυτό σχηματίσει τον τριψήφιο αριθμό, χρησιμοποιούν τα σύμβολα μικρότερο, μεγαλύτερο και ίσο ανάμεσα στους πίνακές τους, για να δείξουν τη σχέση των δύο αριθμών. Όταν σχηματίσουν τους αριθμούς, μπορούν να τους σημειώσουν στα αυτοκίνητα και να τα τοποθετήσουν με σειρά, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και αντίθετα. Προτείνεται όπως, τα αυτοκίνητα και οι πίνακες να είναι πλαστικοποιημένα, ώστε να καθαρίζουν με υγρό πανάκι. (από παλαιότερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα)Ακολουθούν ενδεικτικά φύλλα εργασίας:


No comments:

Post a Comment