Συνέδρια

Sunday, October 23, 2016

Εποπτικό υλικό και δραστηριότητες για γλωσσικά παιχνίδια διαχωρισμού των λέξεων σε μια πρόταση

Εποπτικό υλικό και δραστηριότητες για γλωσσικά παιχνίδια διαχωρισμού των λέξεων σε μια πρόταση

Η ετοιμότητα των παιδιών καθορίζει και το σημείο όπου θα εισαχθούν γλωσσικά παιχνίδια, ώστε να διαχωρίζουν τις λέξεις σε μια πρόταση. Το πρώτο στάδιο είναι το εμφανές, δηλαδή η παρατήρηση της απόστασης ανάμεσα στις λέξεις. Συνεχίζοντας, κόβεται η πρόταση, που συνήθως αποτελείται από πολύ λίγες λέξεις. Προσέχω ώστε, η πρόταση να είναι τέτοια που να αποτελείται από λέξεις με τα γνωστά τους γράμματα, αφού στόχος μου είναι η ανάγνωση, πέρα από την αναγνώριση. Έτσι, η προετοιμασία μέσω λεκτικών παιχνιδιών, με την εισαγωγή των ηρώων, οδηγεί τα παιδιά στο να προτείνουν τέτοια πρόταση.
Σε δεύτερο στάδιο, κάθε λέξη της πρότασης βρίσκεται σε ξεχωριστό χαρτί. Η συμφωνία με τα παιδιά είναι πως αρχή της πρότασης είναι το αεροπλανάκι και τέλος το συννεφάκι (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το διαφορετικό συννεφάκι, αν χρειαστεί).
Τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν την πρόταση, να την ανασυνθέσουν στη βάση οδηγιών του όποιου ήρωα, να την ανασυνθέσουν από μόνα τους και να την διαβάσουν, ή να προτείνουν συμμαθητές τους να τη διαβάσουν, να εντοπίσουν τα λάθη κατά τη σύνθεση - ανασύνθεσή της (π.χ. χρειάζεται να ξεκινά από κεφαλαίο, η τελεία μπαίνει στο τέλος), να αλλάξουν την καρτέλα με το όνομα του ήρωα και αφού αυτή αναγνωριστεί, να διαβάσουν τη νέα πρόταση, να μεγαλώσει η πρόταση με την εισαγωγή της λέξης - κλειδιού "και" όπως και άλλης καρτέλας με όνομα ήρωα κ.ά.
Στις αίθουσες υπάρχουν δύο πίνακες. Προσωπικά, χρησιμοποιώ τον ένα για να έχω σε πρώτη ζήτηση εποπτικά της καθημερινής ρουτίνας (όπως το ημερολόγιο, οι ήρωες, εικονόλεξα της ημεράς / εβδομάδας, αλλά και το εποπτικό).Το εποπτικό υλικό εδώ: No comments:

Post a Comment