Συνέδρια

Wednesday, October 12, 2016

Παίζοντας με τις Μονάδες - Δεκάδες - Εκατοντάδες

Η κατάκτηση των εννοιών "μονάδες", "δεκάδες", "εκατοντάδες", αποτελούν βασικό στόχο στην Γ' τάξη. Η χρήση υλικού επιβάλλεται. Προσωπικά, έχω δημιουργήσει μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες από χαρτί, το οποίο και έχω κόψει, πλαστικοποιήσει και οργανώσει σε κουτιά - ένα για την κάθε ομάδα. Προτιμώ αυτό το υλικό αφού, στη χρήση του από τα παιδιά είναι αθόρυβο, οργανώνεται εύκολα στο κουτί της κάθε ομάδας (για το οποίο και η ομάδα είναι υπεύθυνη) και μπορώ πάντοτε να το συμπληρώνω ανάλογα με το πλήθος των παιδιών στην τάξη.


Επίσης, πέραν της προσέγγισης που προτείνεται από τα σχολικά εγχειρίδια, έχω διαπιστώσει πως η εισαγωγή με άλλο τρόπο (θεματική), ή ακόμη και η ενσωμάτωση άλλων ιστοριών και υλικών, είναι κάτι που αφενός αρέσει (αφού βγάζει από τα συνηθισμένα και προβλεπτά) και ταυτόχρονα προσφέρει εξάσκηση, ευκαιρίες για συνεργασία, πιο "παιχνιδιάρικες" δραστηριότητες και χρόνο για αφομοίωση.

Έχω χρησιμοποιήσει παράλληλα, μια πολύ βοηθητική ιστοσελίδα με διαδραστικά παιχνίδια, που είχε εντωμεταξύ δημιουργηθεί. Πρόκειται για τη σελίδα I-pinakas. Συγκεκριμένα, επέλεξα το παιχνίδι αυτό. Ωστόσο, θα πρότεινα την εργασία σε εργαστήριο Η/Υ, αφού όταν η τάξη αποτελείται από πολλά παιδιά και στη διάθεσή σου έχεις μόνο ένα Η/Υ, δημιουργούνται δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές όμως, το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε αρέσει και βρίσκεται στα μέτρα των παιδιών.
Άλλη ιστοσελίδα που έχω χρησιμοποιήσει είναι αυτή εδώ. Η συγκεκριμένη αφορά ένα περιβάλλον καθαρής εξάσκησης, χωρίς ήχο και πολύχρωμα γραφικά.

Πιο κάτω, υπάρχει ενδεικτική παρουσίαση, την οποία και έχω χρησιμοποιήσει ως διαδραστικό παιχνίδι με την ολομέλεια της τάξης. Τα παιδιά είχαν παράλληλα στη διάθεσή τους το υλικό που προανάφερα και εργάζονταν και στα τετράδιά τους. Έδινα χρόνο ανάμεσα σε κάθε ιστορία, ώστε τα παιδιά ατομικά (και όπου χρειαζόταν στις δυάδες), να αναπαραστήσουν τον τριψήφιο αριθμό με διαφορετικούς τρόπους. Στη συνέχεια, παρουσίαζαν τον τρόπο τους στην ολομέλεια και ακολουθούσε συζήτηση σχετικά με την παρουσίαση. Ταυτόχρονα, αντίστοιχο υλικό (σε χαρτί και μεγέθυνση) υπήρχε στη διάθεση της τάξης, για οπτική αναπαράσταση στον πίνακα (με τη χρήση blue tack).
Η θεματική που χρησιμοποίησα εμπλέκει ήρωες σε πιθανές καταστάσεις που προσομοιάζουν στην πραγματική ζωή.

Η παρουσίαση εδώ.

Ενδεικτικά φύλλα εξάσκησης:No comments:

Post a Comment