Συνέδρια

Sunday, October 23, 2016

Οικολογικά και διαθεματικά


Στα πλαίσια της "Βιοποικιλότητας", μία απ' τις δράσεις ήταν η διερεύνηση της βιοποικιλότητας σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. Επιλέγηκε χλωρίδα και πανίδα, η οποία μελετήθηκε. Δημιουργήθηκαν ενημερωτικοί σελιδοδείκτες για είδη υπό εξαφάνιση (ενημέρωση κοινότητας) και μια ομαδική εικαστική σύνθεση, η οποία φωτογραφήθηκε και μετατράπηκε σε παζλ.

No comments:

Post a Comment