Συνέδρια

Wednesday, October 19, 2016

Παίζω με τον Ταζ, την Τιτίνα (και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους)


Εκτός των κειμένων του βιβλίου, χρησιμοποιώ ως εισαγωγή, ή και κατά τη διαπραγμάτευσή τους, τους ήρωες που υιοθετούμε κάθε χρονιά. Έτσι, μία απ' τις χρονιές, ένας απ' τους ήρωες ήταν και ο Ταζ. Έχοντας ως βάση τον Ταζ, δημιούργησα ένα πακέτο εργασίας, περιλαμβάνοντας τα γράμματα που είχαμε επεξεργαστεί μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή (Οο, Αα, Εε, Ιι, Ππ). Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει:

1. Ρυθμικές δραστηριότητες (ραπάροντας με τον Ταζ): τα παιδιά ήταν ήδη εξοικειωμένα με τον Ταζ ως ήρωα και ως όνομα, αφού απ' την αρχή της χρονιάς είχε συστηθεί μαζί με τους υπόλοιπους ήρωες. Στην παρουσίαση πιο κάτω, "ραπάραμε" με τα παιδιά για ν' αναγνωρίσουμε και προφέρουμε το κάθε γράμμα, την κάθε συλλαβή και το κάθε όνομα. Στις συλλαβές, χτυπούσαμε και τα χέρια μας.
2. Δραστηριότητες αναγνώρισης και δημιουργίας συλλαβών. Αυτές περιλαμβάνουν "το καζάνι της μάγισσας". Περισσότερα εδώ.
3. Δραστηριότητες εντοπισμού του Ττ.
4. Δραστηριότητες εντοπισμού συλλαβών.
5. Δραστηριότητες επιλογής σωστών συλλαβών και συμπλήρωσής τους σε εικονόλεξο.
6. Δραστηριότητες αναγνώρισης και ανάγνωσης λέξης, σύνδεσής της με εικόνα και γραφής της.
7. Χρήση των ηρώων για δημιουργία πρόσκλησης και συνταγής.
8. Σύνδεση με τα μαθηματικά.

Σημειώνω πως στην παρουσίαση, στο κείμενο της Τιτίνας, το παιχνίδι που απαιτεί αναγνώριση συλλαβών, το ονομάσαμε "το παιχνίδι του Λούκυ Λουκ". Εγώ είμαι στον Η/Υ, η παρουσίαση προβάλλεται μέσω προβολέα και με ρυθμό ανάλογο της τάξης, αλλά σχετικά γρήγορο, τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τη συλλαβή και να την προφέρουν. Στις ασκήσεις επιλογής, τα παιδιά σε δυάδες (το ένα μέλος στον Η/Υ και το άλλο στον πίνακα) έπρεπε να συνεργαστούν για να αναγνωρίσουν την εικόνα και να επιλέξουν τα γράμματα και τις συλλαβές. Αν το παιδί στον πίνακα εντόπιζε τα σωστά, το παιδί στον Η/Υ πατούσε το σωστό πλήκτρο, ώστε αυτή να τοποθετηθεί. Ανάλογα με την βιντεοπαρουσίαση, το μάθημα, το ρυθμό, τα υπόλοιπα παιδιά μπορούσαν να παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν προφορικά ή γραπτά (στα πινακάκια τους ή στο τετράδιό τους). Η προφορική συμμετοχή μπορούσε να αφορά την εξήγηση με του αν συμφωνούσαν ή όχι (πριν την επιβεβαίωση ή τη διάψευση από την παρουσίαση), καθώς και γιατί δεν επιλέγηκε συγκεκριμένη συλλαβή που τους έδειχνα εγώ, ή τι πρέπει να κάνουμε ώστε - για παράδειγμα - η "πατάτα" να γίνει "πατάτες" (τι να σβήσουμε και τι να επιλέξουμε).

Η βιντεοπαρουσίαση εδώ.

Ενδεικτικά φύλλα εργασίας:No comments:

Post a Comment