Συνέδρια

Tuesday, October 18, 2016

Άδεια ασθενείας - άδεια απουσίας

Σ' αυτή την ανάρτηση θα καταθέσω κάποια ζητήματα σχετικά με τις άδειες ασθενείας. Ειδικότερα, τη γραφειοκρατία που σχετίζεται μ' αυτές. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθώ με ένα είδος άδειας ασθενείας: αυτήν που παραχωρείται για την όποια "χειρουργική επέμβαση", στην περίπτωσή μου, στο εξωτερικό.

Κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα υγείας. Αναζητά ιατρικές γνώμες και συμβουλή. Αποφασίζει να ακολουθήσει αυτήν που - τη συγκεκριμένη τουλάχιστον στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν - τον πείθει. Τι γίνεται όταν για "χειρουργική επέμβαση" παραπέμπεται σε συνεργάτη του ιατρού  (και ειδικότερα στο εξωτερικό);

Καταθέτει ο επηρεαζόμενος τη γνωμάτευση και αιτείται άδεια ασθενείας. Ας σημειωθεί εδώ πως, στη γνωμάτευση ο ιατρός δεν θεωρεί σκόπιμο όπως καταγράψει αποδείξεις των ευρημάτων του - παρόλο που του ζητείται από τον επηρεαζόμενο ασθενή. Θα αναρωτηθεί κανείς: έχει σημασία; Ιατρός με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος είναι. Συγκεκριμένοι κανόνες και προδιαγραφές που να αφορούν την τεχνογνωσία πίσω από ιατρικές γνωματεύσεις, δεν υπάρχουν στην εργασία του επηρεαζόμενου. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ο ασθενής υπεύθυνος για τον τρόπο συγγραφής της γνωμάτευσης; Φυσικά και όχι!

Στην εργασία του, του δίνεται έντυπο "άδειας απουσίας". Μπορεί να δοθεί "άδεια απουσίας" για "χειρουργική επέμβαση" στο εξωτερικό , ειδικότερα για μεγαλύτερο αριθμό ημερών απ' τον καθορισμένο για "απουσία";




Η άδεια απουσίας για επιβεβλημένη εξειδικευμένη ιατρική εξέταση και χειρουργική επέμβαση. Παραχωρήθηκε άδεια απουσίας για 25 ημέρες, ενώ ο κανονισμός είναι για 12. με σκοπό την πραγματοποίηση εγχείρησης.  Σημειώνω πως είχε κατατεθεί ιατρική γνωμάτευση του ιατρού που παρέπεμπε και κανείς δεν είχε δικαίωμα να την αμφισβητήσει. Θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί "άδεια ασθενείας", με σημείωση όπως κατατεθεί και το σχετικό έγγραφο με το πέρας της "επέμβασης". Σημειώνω επίσης πως, είχαν παρουσιαστεί στη διεύθυνση ιατρικές εξετάσεις και μετρήσεις, απ' την αρχή της σχολικής χρονιάς (αντικειμενικά κριτήρια).  



Ο πιο πάνω χειρισμό δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει η όποια ενημέρωση. Παραμένει ασαφές αν αμφισβητείται το όποιο στοιχείο, ή γεγονός - για παράδειγμα η ιατρική γνωμάτευση και συνεπώς η διάγνωση, ή το ότι ο επηρεαζόμενος όντως θα πραγματοποιήσει τη "χειρουργική επέμβαση";
Επίσης, μπορεί να παραχωρηθεί μεγαλύτερος αριθμός ημερών άδειας απουσίας, χωρίς να γίνει σχετική μισθολογική αποκοπή; Διερωτώμαι ακόμη, αν αμφισβητείται η ύπαρξη ασθένειας, ακόμη και αν, για τον όποιο λόγο, η "χειρουργική επέμβαση" τροποποιηθεί, μετατεθεί, ακυρωθεί, ματαιωθεί. Οι προεγχειρητικές εξετάσεις εξάλλου, απαιτούνται πριν από κάθε "χειρουργική επέμβαση" και πιθανόν να παίξουν ρόλο στα πιο πάνω, σύμφωνα και με τα όσα θα προτείνει ως αντιμετώπιση του ζητήματος ασθένειας ο χειρούργος, αλλά και κατά πόσο ο ασθενής θα εισακούσει και ενστερνιστεί την πρότασή  του. Σημειώνεται πως η διάγνωση επιβεβαιώνεται.

Μια άλλη εκδοχή, αφορά την περίπτωση να απαιτούνται τα έγγραφα από τον χειρούργο που πραγματοποιεί την "επέμβαση". Για χάρη συζήτησης, ας πάρουμε την περίπτωση να ήταν ευθύς εξ' αρχής ο ίδιος. Θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να χορηγείται άδεια απουσίας, αφού πάντα υπάρχει περίπτωση ο συγκεκριμένος ιατρός να μην αισθάνεται καλά, ή να έχει κάποιο ατύχημα και να ζητήσει από συνεργάτη του να πραγματοποιήσει την "επέμβαση". Επίσης, η επέμβαση θα μπορούσε να τροποποιηθεί, κατά τη διάρκειά της και ανάλογα με την πορεία της.

Ερχόμαστε τώρα στον όποιο σχολιασμό. Υπάρχει περίπτωση μια "χειρουργική επέμβαση" να μην θεωρηθεί επιβεβλημένη, ακόμη και όταν είναι προγραμματισμένη; Η μόνη άμεσα επιβεβλημένη "χειρουργική επέμβαση" - την οποία προσωπικά γνωρίζω - είναι αυτή που απαιτείται μετά από κάποιο ατύχημα, το οποίο δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει, να προβλέψει και άρα να προγραμματίσει και την "επέμβαση".

Ένας τελευταίος προβληματισμός αφορά την περιρρέρουσα ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Συγκεκριμένα, ο χειρισμός ζητημάτων που άπτονται της υγείας των υφιστάμενών τους και κατά συνέπεια της αξιοπρέπειας, εντιμότητας, ακεραιότητας του χαρακτήρα τους, γενικότερης στάσης και συμπεριφοράς και ανθρωπίνων σχέσεων. Πιθανόν να μην σχετίζεται ο αριθμός των συνολικών ημερών άδειας ασθενείας και απουσίας, αλλά όταν αυτές είναι λιγότερες από τα έτη υπηρεσίας τους (πόσο μάλλον όταν συνδέονται με άλλα γεγονότα), αφήνουν την πιο πικρή γεύση στον υφιστάμενο, παράλληλα με όλα τα συναφή. Επιπλέον, όταν εμπλέκονται ζητήματα υγείας, αναλαμβάνεται ευθύνη για κάθε τι που δεν υιοθετείται ή και αμφισβητείται.

Σε κάθε εργασία, είναι απαραίτητο να κερδίζεται η εμπιστοσύνη των υφιστάμενων σε κάθε επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ευγένεια, τη διακριτικότητα, το σεβασμό, την απουσία mobbing. Επίσης, απαντώντας στα όποια ζητήματα τίθενται.

Για καλό και για κακό ... ελέγξτε και ελέγχετε τον χαρακτηρισμό των αδειών που υιοθετείται  απ' αυτούς που πρέπει - σε γράμμα και πνεύμα.