Συνέδρια

Sunday, October 16, 2016

Εποπτικό υλικό

Στην πιο κάτω ανάρτηση θα βρείτε ενδεικτικό εποπτικό υλικό για τη γλώσσα και τη δημιουργική γραφή. Με κατάλληλες επιλογές, μπορεί - αφού γίνει σχετική επεξεργασία - να χρησιμοποιηθεί για Α' - Δ' δημοτικού, ενώ αποτελεί βασικό υλικό και για τις δύο τελευταίες τάξεις του.


No comments:

Post a Comment