Συνέδρια

Wednesday, October 12, 2016

Εισαγωγικές ασκήσεις επανάληψηςΩς μια καλή βάση επανάληψης, αποτελούν μαθηματικά παιχνίδια που στηρίζονται στους μαθηματικούς λογισμούς. Ξεκινώντας και ανάλογα με το κάθε παιδί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αριθμητική γραμμή, ή ο πίνακας των αριθμών, αρχικά με αποτελέσματα ως το 10 και στη συνέχεια με μεγαλύτερους αριθμούς. Ξεκινώντας από τα ζευγάρια των δίδυμων αριθμών και με το λογισμό "ένα περισσότερο", "ένα λιγότερο",  όπως και τις ιδιότητες των πράξεων, ακόμη και εντάσσοντας τη δραστηριότητα σε ιστορία, γίνεται επανάληψη και δομείται η βάση για δραστηριότητες και ασκήσεις με μεγαλύτερους αριθμούς.Για παράδειγμα:4 + 4 = 8, αρα 8 - 4 = 4 και
4 + 5 = 9, άρα 9 - 4 = 5
5 + 4 = 9, άρα 9 - 5 = 4.Επίσης:
4 + 4 = 8, άρα 2 x 4 = 8 και 4 x 2 = 8 και
                       8 : 2 = 4 και 8 : 4 = 2.Ενδεικτικά φύλλα εργασίας για εξάσκηση:


No comments:

Post a Comment