Συνέδρια

Wednesday, October 12, 2016

Γλωσσικές δραστηριότητες και ασκήσεις για επιπλέον εξάσκηση
Α' ενότητα

Παράλληλα με τον τρόπο εργασίας, που μπορείτε να δείτε στις ενότητες για διαθεματική προσέγγιση, προτείνονται και:

1. Παίζοντας με τα ουσιαστικά: περιλαμβάνονται το ζάρι και οι καρτέλες. Για ομαδική εργασία.
2. Παρουσίαση η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και ως διαδραστικό παιχνίδι, σχετικά με την ονομαστική πτώση. Μπορείτε να τη δείτε εδώ.

3. Επαναληπτικές ασκήσεις:


No comments:

Post a Comment