Συνέδρια

Thursday, October 20, 2016

Επανάληψη αριθμών ως 10

Μία δραστηριότητα επανάληψης, αφορά τη δημιουργία γραφικής παράστασης με τις επιλογές των παιδιών. Στην πιο κάτω παρουσίαση, αξιοποιήσαμε τις χώρες που γνωρίσαμε μέσω εποπτικού υλικού και του χάρτη της Ευρώπης και εργαστήκαμε πρώτα ομαδικά και μετά στην ολομέλεια της τάξης, για να καταθέσουμε τη ψήφο μας και να δούμε την πιο δημοφιλή χώρα. Σε επίπεδο ολομέλειας, χρησιμοποιήθηκαν οι πιο μεγάλες εικόνες για να σηματοδοτηθεί ο οριζόντιος άξονας και η κάθετη αριθμητική γραμμή για τον κάθετο άξονα. Κάθε μέλος της ομάδας, στερέωνε στον πίνακα με blue tack τη ψήφο του, αφού πρώτα εργάζονταν στην ομάδα τους.
Συμπληρωματικά, στην πιο κάτω παρουσίαση υπάρχουν επαναληπτικές εργασίες για εξάσκηση και εμπέδωση.


Μία ακόμη δραστηριότητα, αφορά τη δημιουργία κάθετης ατομικής αριθμητικής γραμμής. Σε κάθε συννεφάκι, σημειώνουν πρώτα με μολύβι και έπειτα με μαρκαδόρο τους αριθμούς, χρωματίζουν και κόβουν. Προσωπικά, τα πλαστικοποιούσα και είτε τα έδινα για να τα έχουν πάντα μαζί τους, ή τα στερέωνα στο θρανίο τους. Τη μύγα, τη στερέωνα με μαλλί (τύπου κορδόνι). Αυτό ήταν πολύ χρήσιμο στις προσθέσεις και αφαιρέσεις.No comments:

Post a Comment