Συνέδρια

Tuesday, September 29, 2015

Κανόνες - Κάνω καλές επιλογές

Κανόνες - Κάνω καλές επιλογές

Ξεκινήσαμε από συζήτηση στην τάξη. Σκοπός ήταν τα παιδιά να ανακαλέσουν στη μνήμη τους κανόνες που ήδη γνωρίζουν, αλλά και να προβληματιστούν και για νέα θέματα που μπορεί να προκύψουν. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα, όπου κλήθηκαν να διατυπώσουν και να αιτιολογήσουν την άποψή τους για καλύτερες επιλογές.
Στη συνέχεια, βγήκαμε στην αυλή όπου παίξαμε ένα παιχνίδι θέσεων - αντιθέσεων.
Σε μεγάλη πινακίδα που είχα ντύσει με πλαστικό, στερέωσα διάφορες θέσεις και αντιθέσεις σχετικές με κανόνες. Τα παιδιά μούλιαζαν σε νερό παλιές εφημερίδες και με παιχνίδι στόχου, καλούνταν να εξηγήσουν αν αυτό που πετύχαιναν ήταν καλή επιλογή ή όχι και στη δεύτερη περίπτωση να προτείνουν καλύτερη.


Οι καρτέλες για το παιχνίδι:

Θεωρώ πως οι κανόνες χρειάζεται να διαμορφώνονται μαζί με τα παιδιά, ανάλογα με την ομάδα ή και τους χώρους του σχολείου.

Σε προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν διαμορφωθεί αυτοί οι κανόνες:


Ένα σύστημα ελέγχου της συμπεριφοράς είναι το πιο κάτω (η πηγή της ιδέας είναι ενδεικτική, αφού είναι πρακτική που παρουσιάζεται σε πολλούς ιστοχώρους εκπ. περιεχομένου):
Χρησιμοποίησα για πολύ λίγο (στις αρχές προηγούμενης σχολικής χρονιάς) τις καρτέλες με την κιθάρα. Δεν είναι και τόσο εύχρηστο ως σύστημα όταν χρησιμοποιείται για πολλές ομάδες παιδιών. Γι' αυτό και στη συνέχεια (όπως και σε προηγούμενες σχολικές χρονιές), χρησιμοποιούσα σύστημα θετικών συμβολισμών. Όταν κάποιο παιδί πετύχαινε ένα ορισμένο αριθμό ή κάποιο μεγάλο στόχο, ή ως ομάδα κατακτούσαμε κάτι που θέταμε,  ακολουθούσε επιβράβευση μέρος της οποίας ήταν και οι καρτέλες (ή τα μετάλλια για πιο μικρές ηλικίες). Στην πιο πάνω παρουσίαση περιλαμβάνονται και οι καρτέλες και τα μετάλλια.


Στην πιο κάτω παρουσίαση θα βρείτε αφίσες σχετικές με υπενθύμιση επιλογών. Οι πρώτες δύο αφίσες περιλαμβάνουν κάποιες λέξεις - κλειδιά για αντίστοιχες επιλογές. Η τρίτη αφίσα περιλαμβάνει ένα ποιηματάκι. Το χρησιμοποιώ σε Α' και Β' τάξη σε διάφορες περιπτώσεις (π.χ. μετά το διάλειμμα, μετά την καθαριότητα και οργάνωση του χώρου στο μάθημα της εικαστικής αγωγής κ.α.), μαζί με κάποια συνθήματα (π.χ. χειροκροτώ 3 φορές).

Σε αρχή σχολικής χρονιάς είχα εισάγει και το φωνόμετρο (η πηγή της ιδέας είναι ενδεικτική, αφού είναι πρακτική που αναφέρεται σε πολλούς ιστοχώρους εκπ. περιεχομένου). Στη συνέχεια, με απλή υπενθύμιση (π.χ. κατά την ώρα της σιωπηρής ή ομαδικής εργασίας), γινόταν εύκολα κατανοητός ο στόχος.

Οι καρτέλες εδώ:Στο διαδίκτυο έχω εντοπίσει σχετική εφαρμογή.

No comments:

Post a Comment