Συνέδρια

Monday, September 28, 2015

Ας ξεκινήσουμε με λογοτεχνία... "Ο μάγος του Οζ"

"Ο μάγος του Οζ"
Έχω εντοπίσει μια έκδοση την οποία θεωρώ πολύ κατάλληλη για παιδιά Α' τάξης. Είναι τύπου pop - up, με εκπληκτική εικονογράφηση (εκδόσεις Πατάκη).
Ξεκινώντας με τα δύο πρώτα κεφάλαια ("Ο κυκλώνας", "Οι τραγανούληδες"), αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για:
  • ακρόαση, κατανόηση και συμμετοχή
  • διάκριση άρθρων (αρσενικά / θηλυκά)
  • διάκριση χρωμάτων
  • εμπλουτισμό λεξιλογίου
Κατά την ανάγνωσή τους, τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν με κινήσεις και ήχους, να συμπληρώνουν λέξεις εκεί που στοχευμένα ζητά ο εκπαιδευτικός και παράλληλα να εργαστούν σε φύλλα εργασίας.
Τα φύλλα εργασίας παρέχουν ευκαιρίες για γραφή του ονόματός τους, καθώς και ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας για το γράμμα Ο, ο. Παράλληλα, υπάρχει συνδυασμός με διαδραστικό παιχνίδι στον Η/Υ. Προτείνεται για διαθεματική προσέγγιση με την Εικαστική Αγωγή. Σημειώνω πως έγινε και επεξεργασία της φωνής Αα στο συγκεκριμένο βιβλιαράκι και ειδικότερα στο σημείο όπου περιγράψαμε το αγρόκτημα του θείου της Ντόροθυ (αγελάδες, άλογα κ.λ.π.), χρησιμοποιώντας παράλληλα και το εποπτικό υλικό της τάξης (εικονοαλφάβητο - θα το βρείτε εδώ)


No comments:

Post a Comment